dinsdag 28 oktober 2008

eventjes naar vandaag


De heren bestuurs- leden moeten soms wel wat verga- deren. Wat zouden de heren doen zonder hun vrouwen : zij staan hen bij tijdens de feestelijkheden en kijken niet naar het uurwerk na een late vergadering!

vrijdag 24 oktober 2008

Het prille begin...

Op 12 januari 1968 hadden enkele gedreven mannen uit de Iepersesteenweg van Veurne de Wijkbewoners opgeroepen voor een vergadering. Het was de bedoeling om feestelijkheden in te richten op de wijk.
In de leraarszaal van het VTI werd de vergadering voorgezeten door de heren Peperstraete, Heytens en Eerwaarde Heer Brys.
Zeventien personen waren aanwezig : Huyghe Albert, Nieuwlaet Roger, Barbier Pierre, Figoureux Michel, Mevrouw Wittezaele, Debeerst Guido, Bossant Roger, Seru Florimond, Heytens Jan, Brys Jaak, Peperstraete John, Reynaert André, Vandecasteele Omer, Degroote Raymond, Cochuyt Hubert en Vandemarliere Paul. Later op de avond is André Desmadryl nog bij de vergadering gekomen.
Na het verkiezen van het bestuur, werden de doelstellingen van het "wijk-comité" vastgelegd :
a. sociaal dienstbetoon;
b. cultureel dienstbetoon;
c. inrichten van vermakelijkheden.
Toen werd besloten om GEEN VAST LOKAAL te nemen. De vergaderingen zouden om beurt gehouden worden in volgende cafées en in deze volgorde :
1. St.Idesbald
2. De Voorstad
3. Hazewind
4. Schaerbeek
5. Violon
6. St Sebastiaen
7. Des Aliées.
Van deze vergadering bestaan geen foto's...

maandag 20 oktober 2008

welgekomen op de Voorstad.

Aan alle bezoekers :Welkom op het blog van de " Voorstad" Veurne!!De VZW. 'de Voorstad' verenigt al jaren de wijkbewoners van de wijk met dezelfde naam.Maar het oude wijklokaal CALLICANES, dat door het toenmalige bestuur werd opgericht in 1972, moet verdwijnen en een nieuw wijklokaal wordt opgetrokken.Dit blog heeft de bedoeling om de geschiedenis van onze wijk te vertellen, maar ook om de werken aan het nieuwe wijklokaal van dag tot dag op te volgen.Vanaf heden kan U dus regelmatig de evolutie van de werken volgen en meteen het andere nieuws met betrekking tot de Voorstad van Veurne vernemen. Foto's van vroeger én nu zullen door elkaar verschijnen...